ν ιάς


Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕIΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2671026417 2671028225

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙ ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2671029104

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2671026417

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΠΛΗΝΕΤ: 6977238317

FAX: 2671029104


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


 

 

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων επικοινωνίας (!)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2014

Λειτουργικά Κενά Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων για τις αποσπάσεις έτους 2014-2015

Προσωρινός πίνακας Υποψηφίων Αιρετών Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Ιονίων Νήσων 2014

Πρόσκληση αναπληρωτών στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το σχολικό έτος 2014-15

Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία 2014

Ευχαριστήρια Επιστολή προς την οργάνωση Magic Mission

Ευχαριστήρια Επιστολή προς Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Ευχαριστήρια Επιστολή προς ΟΠΑΠ κι ΑΜΚΕ Αποστολή

Απόφαση εγγραφής Αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στα Γυμνάσια 2014

Αλφαβητική Κατάσταση Εγγραφής στα Γυμνάσια 2014

Πίνακες Αιτήσεων Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Πίνακας αιτήσεων Μετάθεσης

Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείου

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Πρόσκληση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί για ένταξη στο πρόγραμμα ενισχυτικής που υπεβλήθησαν στη ΔΔΕ Κεφαλονιάς

Αιτήσεις Υποψήφιων Εκπαιδευτικών για ένταξη στο πρόγραμμα ενισχυτικής που υπεβλήθησαν στη ΔΔΕ Κεφαλονιάς

Αίτηση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών για ένταξη στο πρόγραμμα ενισχυτικής

Πίνακας Κατάταξης ΠΕ 02, 03, 04, 06

Πίνακας Σ.Κ.Ε.Δ για Ενισχυτική Διδασκαλία

Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Συμπλήρωση Ωραρίου

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών 2013

Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού

Δήλωση για Προσωρινή Τοποθέτηση

Μόρια Εκπαιδευτικών προς τοποθέτηση

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2013

Αίτηση- Δήλωση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού

Κενές Οργανικές Θέσεις και Υπεραριθμίες του ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάταξης

Κατανομή Υποψηφίων Εξετάσεων ΚΠΓ

Κατάλογος αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή

Κατάλογος αιτούντων μετάθεση σε ΣΜΕΑ ΚΕΔΔΥ

Κατάλογος αιτούντων μετάθεση  σε ΚΩΦΩΝ ΤΥΦΛΩΝ