ν ιάς


Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 1 & ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ.  

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕIΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2671027022

FAX: 2671022025

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

Απόφαση Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής 2017-18

Απόφαση Τοποθέτησης σε  ΣΚΑΕ 2017-18

Πίνακας Κατανομής Ειδικοτήτων - Ωρών ανα ΣΚΑΕ 2017-18

Ανακοίνωση -  Υποψήφιοι κι Επιλεγέντες Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχολικό Έτος 2017-18

Πίνακας Υποψηφίων κι Επιλεγέντων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχολικό Έτος 2017-18

Εγγύκλιος ΄Εναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχολικό Έτος 2017-18

Δήλωση Τοποθέτησης  για Ενισχυτική Διδασκαλία

Λύκειο Σάμης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων Μετάθεσης 7-12-2017

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάθεσης σε Περιοχή - Ανάρτηση

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάθεσης - Οριστικής Βελτίωσης - Ανάρτηση

Εξεταστικά Κέντρα - Δελτίο Τύπου

Αποστολή Πινάκων Εξεταστικών Κέντρων

Γυμνάσιο Κεραμειων - Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Διαβίβαση Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων Υποψήφιων Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Ενισχυτική Διδασκαλία

Πίνακας ΣΚΑΕ Εκπαιδευτικών

Οργάνωση ΣΚΑΕ 2017-18

Γυμνάσιο Κεραμειων - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

2ο Λύκειο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Θεσσαλονίκη

2ο Λύκειο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Τρίκαλα

Γυμνάσιο Μεσοβουνίων - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Βουδαπέστη

2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Γυμνάσιο Πάστρας - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

1ο Λύκειο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Ανακοικονοποίηση στο Ορθό - Αλλαγή ημερομηνίας)

1ο Λύκειο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Γυμνάσιο Μεσοβουνίων - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΦΕΚ 3658 τ. Β΄

Δελτίο Τύπου Προκήρυξη Εξετάσεων ΚΠΓ 2017

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποψηφίων ΚΠΓ 2017

ΚΠΓ 2017 Προδιαγραφές Β΄ Περιόδου

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ 2017 Πίνακας Περιοχών

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ 2017

Προκήρυξη Εξετάσεων Β΄ Περιόδου ΚΠΓ 2017

3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διαβιβαστικό για Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων για τη Μαθητεία

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για τη Μαθητεία

Γυμνάσιο Κεραμειών - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Λύκειο Ληξουρίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Λύκειο Πάστρας - Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας -  Β΄ Φάση

Λύκειο Ληξουρίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Λύκειο Πάστρας - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Λύκειο Κεραμειών - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών 2017

Ανακοίνωση Τόπου Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για τη Διαδικασία Κρίσεων Διευθυντών 2017

Βεβαίωση Υποψήφιων Διευθυντών 2017

Διαβιβαστκό Αναμορφωμένου Προγράμματος Συνεντεύξεων Υποψήφιων Διευθυντών 2017

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψήφιων Διευθυντών 2017

Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεντεύξεων Υποψήφιων Διευθυντών 2017

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψήφιων Διευθυντών 2017

Ανακοίνωση Τελικού Αναμορφωμένου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών 2017

Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών 2017

Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών 2017

Μοριοδότηση Διευθυντών 2017

Πίνακας Εναπομείνασων Κενών Οργανικών Θέσεων 2017_1α

Πίνακας Εναπομείνασων Κενών Οργανικών Θέσεων 2017_1β

Πίνακας Εναπομείνασων Κενών Οργανικών Θέσεων 2017

Οριστικός Πίνακας Τοποθετήσεων σε Κενές Οργανικές Θέσεις

Πίνακας 1 Τοποθετήσεις σε Κενές Οργανικές Θέσεις 2017-18

Διαβιβαστικό για Οργανικά Κενά 2017-18

Πίνακας 2 Μόρια - Προτιμήσεις ΕΚΠ

Πίνακας 3 Τοποθετήσεις σε Κενές Οργανικές Θέσεις

Πίνακας Οργανικών Κενών 1α

Πίνακας Οργανικών Κενών 1β

Αίτηση Διευθυντών

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπόδειγμα Βιογραφικού (ΝΕΟ!)

Δ.Δ.Ε.Ν. Κεφαλονιάς - Πρόσκληση Επιλογής Διευθυντών 2017

ΦΕΚ Επιλογής Δ/ντων Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.

Y.Α. Καθορισμού Διαδικασίας Επιλογής Διευθυντών

Διευκρινιστική Εγκύκλιος Επιλογής Διευθυντών

Πίνακας Οργανικών Κενών 2017_1α

Πίνακας Οργανικών Κενών 2017_1β

Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων 2017

Πίνακας Μορίων Βελτίωσης - Οριστικής Τοποθέτησης 2017

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Οργανικών

Αίτηση Προτίμησης για Οργανικά

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ Μάιος 2017

Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων Μετάθεσης

Κατάλογος Αιτήσεων από Περιοχή σε Περιοχή

Κατάλογος Αιτήσεων σε Διαπολιτισμικά

Κατάλογος Αιτήσεων σε Μουσικά

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας

3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Έναρξη Λειτουργίας ΕΚΦΕ

Απόφαση Τοποθέτησης για Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-17

Απόφαση Πρόσληψης για Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-17

Ανακοίνωση για Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-17

Δήλωση Τοποθέτησης για Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-17

Κατανομή Ειδικοτήτων - Ωρών ανά ΣΚΑΕ

Υποψήφιοι κι Επιλεγέντες Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-17 για τη ΔΔΕ Ν.Κεφαλονιάς

Δικαιολογητικά Κατάθεσης κατόπιν Πρόσληψης για Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-17

Εγκύκλιος Έναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Υπόδειγμα Κατανομής Ειδικοτήτων - Ωρών Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Δήλωση Τοποθέτησης Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Διαβίβαση Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία

ΦΕΚ 3406 τ.Β΄ για Ενισχυτική Διδασκαλία

Πίνακας ΣΚΑΕ-Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Αποτελέσματα Εκλογών ΑΠΥΣΔΕ 2016

Αποτελέσματα Εκλογών Αιρετών 2016   (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

Δελτίο Τύπου για Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ

 Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ

Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ08, ΠΕ11 και Βιβλιοθηκονόμων (κριτήρια επιλογής για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Α και Β1 της σχετικής προκήρυξης).

Ανακοίνωση Οριστικών, μετά και την Εκδίκαση Ενστάσεων, Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Κεφαλονιάς

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Μετά και την Τελική Ψηφοφορία

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης Μετά και την Τελική Ψηφοφορία

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές

Ανακοίνωση αναμορφωμένων-κατόπιν ενστάσεων-πινάκων υποψηφίων

Πίνακες υποψηφίων διευθυντών και μοριοδότησης 2016 κατόπιν ενστάσεως

Ανακοίνωση Πινάκων Διευθυντών

Επιλογή Διευθυντών ΔΔΕ Ν.Κεφαλονιάς - Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων

Επιλογή Διευθυντών ΔΔΕ Ν Κεφαλονιάς - Πίνακας Τυπικών Προσόντων

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Έντυπο Ένστασης

Πρόθετες Υποβολές Δηλώσεων Τοποθέτησης

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Θέση Διευθυντών ΓΕΛ Ληξουρίου κι Εσπερινού - Αύγουστος 2016

Πρότυπο Αιτησης Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Φ.361.22-27-80025-Ε3-19052015

Φ.361.22-31-81732-Ε3-21052015

Φ.361.22-34-95803-Ε3-10062016

ΦΕΚ 50 τ.Α΄14-5-2015

ΦΕΚ 915 τ.Β΄20-5-2015

Προκύρηξη Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Τμήματα Ένταξης (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Προκύρηξη Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Τμήματα Ένταξης

Τοποθετήσεις για το Συμφέρον της Υπηρεσίας

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Εκπαιδευτικών Αγγλόφωνων Τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. Σχολείων ΕυρωπαΙκής Παιδείας 2016-17

Vacancy Announcement European School of Heracleon 2016-17

Αιτηση για Απόσπαση στα Ευρωπαικά Σχολεία (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Οριστικοποίηση Τοποθετήσεων

Πίνακας Πρότασης Οριστικών Τοποθετήσεων σε Κενές Οργανικές Θέσεις 2016-17

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στα Ευρωπαικά Σχολεία για 2016-17 και 2017-18

Αιτηση για Απόσπαση στα Ευρωπαικά Σχολεία

Φύλλο Μητρώου Ποιότητας Εκπαιδευτικού

Υπουργική Απόφαση Υποψήφιων Αναπληρωτών Μουσικών

Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτών

Διαβιβαστικό για Οργανιά Κενά

Πίνακας1. Οργανικά Κενά 2016-17

Πίνακας 2. Μόρια - Προτιμήσεις Εκπαιδευτικών για κάλυψη Κενών Οργανικών Θέσεων

Πίνακας 3. Τοποθετήσεις σε Κενές Οργανικές Θέσεις

Υποβολή Δηλώσεων Οργανικών Κενών

Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων

Αίτηση Απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Δήλωση Προτίμησης για τα Λειτουργικά Κενά

Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης Οργανικών Κενών

Πίνακας (Ι) Οργανικών Κενών

Πίνακας (ΙΙ) Μορίων για Βελτίωση Θέσης - Οριστική Τοποθέτηση

Διεξαγωγή Εκλογών για τη Θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Πίνακας Εκλογέων Επιλογής Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λύκειο Κεραμειών - Προσφορά για εκδρομή στην Τρίπολη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Προσφορά για εκδρομή στη Βουλή

Λύκειο Κεραμειών - Προσφορά για εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Λύκειο Κεραμειών - Προσφορά για εκδρομή στην Τρίπολη

1ο Λύκειο Αργοστολίου - Προσφορά για εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Προσφορά για εκδρομή στη Βουλή

2ο Λύκειο Αργοστολίου - Προσφορά για εκδρομή στη Νάουσα

2ο Λύκειο Αργοστολίου - Προσφορά για εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΤΕΙ

2ο Λύκειο Αργοστολίου - Προσφορά για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πάτρα

2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Προσφορά για εκδρομή στον Αίνο

Προσφορές για μισθώσεις Λεωφορείων για Σχολικούς Αγώνες 2015-2016

Γυμνάσιο Κεραμειών - Προσφορά για Διδακτικές Επισκέψεις (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Γυμνάσιο Κεραμειών - Προσφορά για Διδακτικές Επισκέψεις

Πρόσκληση για Πλήρωση Θέσης Υποδ/ντή του 1ου ΓΕΛ Αργοστολίου

Λύκειο Πάστρας - Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης

Γυμνάσιο Μεσοβουνίων - Προσφορά για τριήμερη εκδρομή στη Βουλή

3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου - Προσφορά για τριήμερη εκδρομή στη Βουλή

Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών - υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

Πρότυπο Αίτησης Διευθυντών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικών περιπάτων και ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου Μεσοβουνίων με Λυκειακές Τάξεις το έτος 2015-2016

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Κλάδου ΕΕΠ Σχολικού Έτους 2015-2016

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχέδιο αίτησης αναπληρωτών ΠΕ 73 2015-2016

Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση για Σχολικούς Περιπάτους από το Λύκειο Κεραμειών

Προσωρινός Πίνακας ΕΒΠ

Υποβολή Ενστάσεων Κατά των Πινάκων Αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης

3η Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών με Αυξημένα Ακαδημαικά Προσόντα στα Π&Π.Σ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΔΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ- ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 1 & ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ), ΤΙΣ ΩΡΕΣ 9:30  ΕΩΣ 15:30, ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 10-09-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-09-2015.

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Κ.Π.γ. Νοεμβρίου 2015

 

2η Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών με Αυξημένα Ακαδημαικά Προσόντα στα Π&Π.Σ.

 

 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 136709/Ε2/3-9-2015, 136711/Ε2/3-9-2015 και 136713/Ε2/3-9-2015 Αποφάσεων Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις Απόσπασης μέχρι την Παρασκευή 4-9-2015.

Αποσπάσεις ΠΥΣΔΕ - ΠΥΣΔΕ 2015-2016

Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων σε ΚΕΔΔΥ 2015-2016

Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2015-2016

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 03-09-2015 έως και την Παρασκευή 11-09-2015, καθώς με την αριθ. 40/2015 Γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η - κατ’ εξαίρεση - διενέργεια προσλήψεων εκπ/κού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προπαρασκευαστικών ενεργειών/πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτών.

Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτών

Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτών Μουσικής

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου

Αίτηση για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου

Εγκύκλιος Αναπληρωτών κι Ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης 2015-2016

Αίτηση Αναπληρωτών κι Ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης 2015-2016

Εγκύκλιος Αναπληρωτών Μουσικών 2015-2016

Αίτηση Αναπληρωτών Μουσικών 2015-2016

Οδηγίες για Αιτήσεις Αναπληρωτών Μουσικών 2015-2016

Διευκρινιστικές Οδηγίες για ενδιαφερόμενους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς - ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-2016

Υποχρεωτικές Τοποθετήσεις σε Εναπομείνασες Κενές Οργανικές Θέσεις

Οριστικοποίηση πίνακα οργανικών τοποθετήσεων 2015-2016

Τοποθετήσεις σε Κενές Οργανικές Θέσεις 2015-16

Μόρια Εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Ν. Κεφαλονιάς 2015

Οργανικά Κενά ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς 2015

Επιλεγέντες Διδάσκοντες για την Π.Δ.Σ.

Πίνακας Κατάταξης για την Π.Δ.Σ. κλάδου ΠΕ02

Πίνακας Κατάταξης για την Π.Δ.Σ. κλάδου ΠΕ03

Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2014-2015 της ΠεριφερειακήςΔιεύθυνσης Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Πίνακας Τοποθέτησης σε Οργανικά Κενά

Ενημερωτικό για πίνακα Τοποθέτησης σε Οργανικά Κενά

Πίνακας Τοποθέτησης Υπεράριθμων