Τμήμα Α’ – Διοικητικού


Στελέχωση :

Ονοματεπώνυμο ΑρμοδιότητεςΤηλέφωνο
Σωτήρης Πολλάτος
(Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Γραμματεία – Πρωτόκολλο, παραλαβή-διανομή διδακτικών βιβλίων, έλεγχος ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής Δ.Ε, βεβαιώσεις για απόκτηση ιθαγένειας, παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, γνησιότητα τίτλων σπουδών σχολείων101

Αναρτήσεις Τμήματος A’ – Διοικητικού :