Τμήμα Δ'

Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο νέος ιστότοπος της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας αποτελεί μία προσπάθεια για την καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία της Υπηρεσίας με τη μαθητική κοινότητα (μαθητές, γονείς, εκπ/κούς) αλλά και με οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο για τα θέματα εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Ο νέος ιστότοπος της Δ/νσης Δ.Ε. Κεφαλληνίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα WordPress, στην υποδομή που παρέχεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ) προς τις εκπ/κές και διοικητικές μονάδες εκπαίδευσης.

Ο παρών Ιστότοπος σχεδιαστηκε και αναπτύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 από τον Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας (2020-2021), ο οποίος έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση και συντήρηση (σε τεχνικό επίπεδο) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Επίσημα, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 05 Οκτωβρίου 2020.

Αποποίηση ευθύνης Διαχειριστή

Ο παρών ιστότοπος υποστηρίζει την ανάρτηση περιεχομένου απευθείας από τους εγγεγραμμένους χρήστες του (δηλ. τα τμήματα της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και τον εκάστοτε Υπεύθυνο ΦΑΣΧΑ, ΕΚΦΕ και Σχολικών Δραστηριοτήτων). Ως εκ τούτου ο Διαχειριστής δε φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο. Την ευθύνη των αναρτήσεων φέρουν αποκλειστικά τα αρμόδια τμήματα της ΔΔΕ Κεφαλληνίας. Εάν, παρόλαυτά, διαπιστωθεί ότι κάποια ανάρτηση παραβιάζει το σχετικό νομικό πλαίσιο ή/και τους κανονισμούς παρακαλούμε να γίνει αναφορά (με e-mail στο mail[at]dide.kef.sch.gr για Τμήμα Δ’, Διαχειριστή Ιστοσελίδας) ώστε ο διαχειριστής να επιληφθεί άμεσα του θέματος.

Ηλίας Σουλιώτης
Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. – Τμήμα Δ’
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας