Τμήμα Δ’ – Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών


Στελέχωση :

ΟνοματεπώνυμοΑρμοδιότητεςΤηλέφωνο (εσωτερικό)
Σοφία Αθανασιάδου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)119

(Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)
Στήριξη έργου Τμήματος Δ’ της Δ.Δ.Ε.
(ανάπτυξη-διαχείριση ιστότοπου Δ.Δ.Ε.),
τεχνική υποστήριξη σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για θέματα ψηφιακών υποδομών σε επίπεδο υλικού και λογισμικού
26710 28644
(εξωτ.)
Το ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της ΔΔΕ Κεφαλληνίας, επι του παρόντος, δεν είναι στελεχωμένο.
Η θέση του Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. , στην οποία αποσπάται με θητεία εκπ/κός με διακριτές αρμοδιότητες (ΦΕΚ 5919/2018), υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Δ’.

Αναρτήσεις Τμήματος Δ’ – Προσωπικού :