Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΑναρτήσεις ΠΥΣΔΕΕκπαιδευτικοί

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων για κάλυψη οργανικών θέσεων

Ανακοινώνονται τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας, όπως αυτά αναδείχθηκαν με την υπ’ αρ. 9η/16.04.2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας.

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α_2024
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β_2024
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ_2024
  5. ΠΙΝΑΚΑΣ 1Δ_2024
  6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  9. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (.xls)