Τμήμα Β’ – Οικονομικού


Στελέχωση :

ΟνοματεπώνυμοΑρμοδιότητεςΤηλέφωνο
(εσωτερικό)
Μαρία Μαγγιώρου
(Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τακτική μισθοδοσία (μόνιμων και αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού),
Χορηγήσεις Μ.Κ μόνιμων και αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού,
Συντάξεις
120
Διονύσης ΜαρούληςΠρόσληψη και διαχείριση αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (τακτική μισθοδοσία, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, έξοδα μετακίνησης), Διαχείρηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ119
Νίκος ΜεταξάςΣύνταξη Προϋπολογισμού και Απολογισμού Διεύθυνσης, Εκκαθάριση δαπανών (υπερωρίες διοικητικών/μονίμων/αναπληρωτών, έξοδα μετακίνησης μονίμων και αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού), Κ.Π.Γ., Πανελλαδικέ Εξετάσεις, Μεταφορά Μαθητών, Δαπάνες από δικαστικές αποφάσεις107
Λοιπά οικονομικά θέματα (αιτήσεις, εξυπηρέτηση), εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συμβουλίων της Δ/νσης εκπ/σης σε οικονομικής φύσεως θέματα :
Νέλος, Μαγγιώρου, Παπαγεωργίου

Αναρτήσεις Τμήματος Β’ – Οικονομικού :