Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

“Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας, με Μονάδες Μετάθεσης“ Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, με… Continue Reading Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Read more

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητάς μας, με Μονάδες Μετάθεσης Πιθανές ενστάσεις θα υποβάλλονται προς το ΠΥΣΔΕ, από 21-11-2023 έως… Continue Reading Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Read more

Oριστικός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών Ανά Σχολική Μονάδα) ΔΔΕ Κεφαλληνίας

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία  για την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 Υ.Α),… Continue Reading Oριστικός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών Ανά Σχολική Μονάδα) ΔΔΕ Κεφαλληνίας

Read more