Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΣχολικές Δραστηριότητες

Πρόσκληση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κουκλοπαίζουμε -Ενδυνάμωση των νησιών και των παράκτιων περιοχών»

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.Ε

Εκδήλωση Παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας για το Σχολικό Έτος 2022-23: Πρόγραμμα και Αφίσα

Read More
Σχολικές Δραστηριότητες

Εκδήλωση Παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας για το Σχολικό Έτος 2022-23: Πρόγραμμα και Αφίσα

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΣχολικές Δραστηριότητες

Προγραμματισμός Εκδήλωσης Παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας για το Σχολικό Έτος 2022-23

Read More
Σχολικές Δραστηριότητες

Απόφαση Έγκρισης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-23-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Read More
Σχολικές Δραστηριότητες

Απόφαση Έγκρισης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος: 2022-23

Read More