Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΣχολικές Δραστηριότητες

Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης Παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Read More
Σχολικές Δραστηριότητες

Αφίσα και Πρόγραμμα για την Εκδήλωση Παρουσίασης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας για το σχολικό έτος 2023-2024

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΣχολικές Δραστηριότητες

“Ήλιος, Γη και Φύση” Μαθητική περιβαλλοντική δράση στο πλαίσιο του Τ.Θ.Δ. ΄’Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Φύση και Πολιτισμός’

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΣχολικές Δραστηριότητες

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Ομαδική Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας με θέμα: “Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Φύση και Πολιτισμός” 

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΣχολικές Δραστηριότητες

Ενημέρωση για εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.Ε

“Παρουσίαση της Έκθεσης Απολιθωμάτων του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης”

              

Read More
Σχολικές Δραστηριότητες

“Παρουσίαση της Έκθεσης Απολιθωμάτων του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης”

              

Read More
Σχολικές Δραστηριότητες

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5687/06-12-2022 Απόφασης Έγκρισης Ίδρυσης και Λειτουργίας Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: «Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Φύση και Πολιτισμός» του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας».

Read More