Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες και εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή»

Read more

Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Read more

«Ενημέρωση για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος: 2023-2024»

Read more

Πρόσκληση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κουκλοπαίζουμε -Ενδυνάμωση των νησιών και των παράκτιων περιοχών»

Read more

“Το Χαμόγελο του Παιδιού-Ψυχική Ανθεκτικότητα & Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών” Διαδικτυακό Σεμινάριο/Εργαστήριο Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας – Αφίσα

Read more