Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Γ'

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας, με Μονάδες Μετάθεσης

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, με μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας.

Τυχόν ενστάσεις, θα υποβάλλονται προς το ΠΥΣΕΕΠ από 5-12-2023 μέχρι και 8-12-2023