Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκδρομέςΤμήμα Ε'

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΕΠΑΛ Ληξουρίου στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 14.12.2023 έως 17.12.2023

Επανάληψη στο ορθό ως προς την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών