Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Γ'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία  για την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 Υ.Α), την προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4326/21-09-2023, καθώς και την πράξη 26η/26-10-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών ανά Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και αναρτά αυτούς στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων από Παρασκευή 27/10/2023 ώρα 8:00 π.μ. έως και Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 12:00 μμ στη γραμματεία της ΔΔΕ Κεφαλληνίας.