Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Ε'

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν ένα έργο «eTwinning» κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης μέσω του συνδέσμου https://school-education.ec.europa.eu/en με χρήση του «EU Login» λογαριασμού τους ή δημιουργώντας έναν «EU Login» λογαριασμό. Σε περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένοι «eTwinners», πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην παλιά πλατφόρμα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο υλικό τους. Κατά το στάδιο εισόδου/εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες.

Για τον σχεδιασμό, την έγκριση, τις συνεργαζόμενες χώρες, τις κατηγορίες προγραμμάτων, και λοιπές λεπτομέρειες δείτε το σχετικό έγγραφο.