Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΑναρτήσεις ΠΥΣΔΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Γ'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναμορφωμένου Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών για το Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, καθώς και την πράξη 24/25-08-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρξαν ενστάσεις, ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα Διευθυντών για το Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης  και αναρτά αυτόν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Επίσης  ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη του Τ.Σ.Ε. ορίστηκε ως ημέρα κλήσης της υποψηφίας σε συνέντευξη, η Δευτέρα 28/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ.