Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΑναρτήσεις ΠΥΣΔΕΤμήμα Γ'

Aνακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα Υποψήφιων Δ/ντών για το Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, καθώς και την πράξη 23/22-08-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών για την σχολική μονάδα του Γυμνασίου Αγίας Θέκλης, στον οποίο κατατάσσονται οι δεκτοί  υποψήφιοι Διευθυντές και αναρτά αυτόν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

  Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι Διευθυντές  μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, με mail είτε ιδιοχείρως στα γραφεία της ΔΔΕ Κεφαλληνίας, από την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023  μέχρι και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023