Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Ε'

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα & Ατομική Συμβουλευτική για συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου ή/και υποστήριξη  για την υποβολή του

Παρακαλούμε διαβάστε τη συνημμένη ανακοίνωση του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π) του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων