Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Δ'

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης για τον ορισμό τους ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής του αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

*Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.