Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Α'

Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπ/κών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Κεφαλληνίας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023