Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΑναρτήσεις ΠΥΣΔΕΤμήμα Α'

Τροποποίησειςς Τοποθετήσεων-Διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Κεφαλληνίας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπ/κων, καθώς ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ, με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχ. Έτος 2022-2023

Αρ.Πρωτ: 3622/12-09-2022