Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΑναρτήσεις ΠΥΣΔΕΕκπαιδευτικοί

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κάλυψη οργανικών θέσεων.

Ανακοινώνονται τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων του ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας, όπως αυτά αναδείχθηκαν με την υπ’ αρ. 12/20.05.2022 Πράξη του. Τα κενά αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους Πίνακες (1Α , 1Β, 1Γ & 1Δ).

Έχοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες , προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που

α)     έχουν υποβάλει αίτηση  μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής  μετάθεσης του ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας (βελτίωση θέσης)     

β)     έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης στις περιοχές μετάθεσης του ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο) σε οργανικές θέσεις του ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας, όπως αυτές περιγράφονται στους προαναφερόμενους συνημμένους πίνακες (1Α , 1Β, 1Γ & 1Δ), από τη Δευτέρα  23.05.2022  έως τη Δευτέρα  30.05.2022  και ώρα 11:00 π.μ. .