Τμήμα Γ’

Άρθρα Τμήματος Γ’

Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΤμήμα Γ'

Oριστικός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών Ανά Σχολική Μονάδα) ΔΔΕ Κεφαλληνίας

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία  για την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 Υ.Α),… Continue Reading Oριστικός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών Ανά Σχολική Μονάδα) ΔΔΕ Κεφαλληνίας

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Γ'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία  για την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 Υ.Α),… Continue Reading ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Γ'

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024 για τις ακόλουθες κατηγορίες Μεταθέσεων: α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης… Continue Reading Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

Read More