Τμήμα Γ’

Άρθρα Τμήματος Γ’

Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Γ'

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

“Τελικοί Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας, με Μονάδες Μετάθεσης“ Ανακοινώνουμε τους Τελικούς Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης, κατά κλάδο και… Continue Reading Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Read More
Ανακοινώσεις Δ.Δ.ΕΑναρτήσεις ΠΥΣΔΕΕκπαιδευτικοίΤμήμα Γ'

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητάς μας, με Μονάδες Μετάθεσης Πιθανές ενστάσεις θα υποβάλλονται προς το ΠΥΣΔΕ, από 21-11-2023 έως… Continue Reading Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Read More