pdf iconΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί−
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ−
νων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικό−
τητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...