Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wwwVIP2/kef/dide/didekef/public_html/portal/libraries/cms/application/cms.php on line 464
ΦΕΚ353

pdf iconΤροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/
8−10−2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικό−
τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προ−
ϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των
διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων. .....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...